Passie voor ontwikkeling

Als mensen zelf het initiatief hebben en dus grotendeels zelf bepalen hoe ze hun het leven, werk of relatie vormgeven is men vaak het meest gelukkig en succesvol. Men in staat om talenten en vaardigheden optimaal in te zetten. Dat geeft voldoening, energie en kracht voor balans en ontwikkeling.

De regie houden
huub.nuSoms raken mensen het initiatief kwijt en daarmee de regie over goed functioneren op het werk, in hun relatie of over hun leven. Gelukkig lukt het vaak prima om dit zelf weer positief om te buigen. Cruciaal hierin is het hebben van een reëel en haalbaar perspectief als rode draad.  Deze rode draad biedt mensen houvast om de goede keuzes te maken.

Ook voor teams en bedrijven
Wat voor mensen geldt, geldt ook in groter verband. Een reëel en haalbaar perspectief ondersteunt met een goed actieplan, stelt teams, afdelingen, bedrijven, ketens in staat om de regie te voeren en het initiatief te houden.

Ontwikkeling, training en coaching
HUUB. biedt mensen, teams en bedrijven de mogelijkheid het heft in eigen hand te nemen door hen te coachen en te trainen in het ontwikkelen van een reëel en haalbaar perspectief en het daarbij behorende actieplan. In het actieplan staan de te nemen stappen geformuleerd, die leiden tot het realiseren van het gestelde perspectief. Daarnaast biedt HUUB. mogelijkheden voor het aangaan van een trainings- of coachingstraject dat voorziet in de nodige kennis en vaardigheden om problemen vóór te blijven.

Trainingsfolder

trainingsfolder

klik hier om de trainingsfolder te bekijken