Coaching

Het werk in de hulp- en dienstverlening is dermate complex dat het uiterste van de professional wordt gevraagd. De professional als persoon maakt het verschil binnen het werk. Los van de theoretische- en praktisch kennis en de gehanteerde methoden, komt het werk voornamelijk aan op de werker zelf.

Ruimte voor ontwikkeling
huub_nu_v6Om optimaal te kunnen functioneren zal de professional zichzelf moeten blijven ontwikkelen en zich bewust moeten worden van zijn of haar talenten, kwaliteiten en valkuilen. Vervolgens is het nog niet eenvoudig voor de professional om de talenten en kwaliteiten ten volle te benutten. Het proces van de professional om zichzelf in staat te stellen zich te ontwikkelen en te kunnen experimenteren met net verworven vaardigheden is moeilijk in de waan van alledag, waar de dagelijkse realiteit alle aandacht vraagt.

Coaching biedt de beroepskracht ondersteuning bij het planmatig verder doorontwikkelen van de professional. Zowel de klant als een team van professionals hebben belang bij een collega die gemotiveerd en geïnspireerd aan het werk is.

Motiverend, eerlijk en inspirerend
Bij het coachen door HUUB. staat professionaliteit centraal. Er wordt een beroep gedaan op de de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te komen tot ontwikkeling van het eigen vakmanschap. Vanuit deze visie realiseert Huub. een coachingsrelatie, waarin eerlijkheid,  openheid voorwaarden zijn,  om te komen tot een prettig leerklimaat.

Altijd maatwerk
HUUB. speelt in op concrete vragen en wensen. De producten van HUUB. zijn altijd toegesneden op de vraag. Neemt u daarom gerust contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.