Visie&Missie

Succesvolle hulp aan mensen die het op meerdere gebieden moeilijk hebben vereist een specifiek soort professional. Iemand met uitstekende communicatieve vaardigheden en mogelijkheden om een effectieve werkrelatie te leggen met klanten. Uit grootschalig Amerikaans onderzoek is gebleken dat een goede werkrelatie met de klant voor 80% bepalend is voor het succesvol zijn van de ingezette hulp. Investeren in optimalisering van professionele communicatieve vaardigheden is in de overtuiging van HUUB. dan ook het beste wat een organisatie kan doen om significant betere resultaten en tevredenheid bij de klant te realiseren.

Vakmanschap
huub_nu_v8HUUB. is er van overtuigd dat de bagage die deze professional met zich mee brengt uit talent, drive, specialistische vaardigheden, kennis en een bepaalde attitude bestaat. Kortom: vakmanschap. De klant heeft recht op dat vakmanschap, op een professional die zich in staat voelt de klant datgene te bieden wat deze klant nodig heeft.

Door het aanbieden van training en begeleiding gericht op het verwerven van vakspecifieke kennis en vaardigheden leert HUUB. de professional zijn persoonlijke talenten optimaal in te zetten in specifieke en complexe situaties.

Directe stijl
Het effect dat HUUB. bij zijn trainingen en zijn begeleiding nastreeft is dat de deelnemer direct in staat is de opgedane kennis en vaardigheden vanuit de training toe te passen in de dagelijkse werksituatie. Dit in relatie met de klant en in relatie tot de organisatie waarvoor hij werkzaam is.

Een oriënterend gesprek over een meer effectieve hulp- of dienstverlening in uw organisatie? HUUB. denkt graag met u mee. Bel of mail voor een afspraak.