Communiceren en samenwerken

1 traningsdag van 7 uur | of 2 traningsdagen van 4 uur | meer informatie vragen...

Professionals binnen de hulp en dienstverlening werken intensief met hun cliënten. Cliënten die zich vaak in probleemsituaties bevinden en die vanwege hun bijzondere situatie, stoornis of beperkingen om een specifieke benadering vragen.

Teamprestatie
huub nu 03Het werken met cliënten met een vaak meervoudige problematiek vraagt van een team het uiterste op het gebied van snel, accuraat en methodisch handelen, waarbij eenduidigheid in de manier van bejegening essentieel is. De taak waar menig team voor staat kan alleen goed worden uitgevoerd wanneer de samenwerking optimaal is. HUUB. heeft deze training ontwikkeld om teams vaardigheden en competenties aan te leren om deze topprestatie te leveren.

Goed en effectief communiceren is een voorwaarde om de verschillende kwaliteiten binnen een team tot z’n recht te laten komen

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is effectief communiceren en de voorwaarden om te komen tot effectief communiceren
  • Twee methodes voor het geven van feedback
  • Communicatiestijlen
  • Representatiesystemen
  • Samenwerken en voorwaarden om te komen tot goede samenwerking
  • Nazorg en perspectief

Opbouw van de training
Iedere trainingsbijeenkomst is opgedeeld in een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte. Elk onderdeel van de training wordt theoretisch ingeleid. De theorie wordt gekoppeld aan de ervaringen van de deelnemers.

De theorie en de praktijk komen bij elkaar tijdens de fysieke training. Er worden samenwerkingsopdrachten uitgevoerd met een fysiek element. Tijdens het fysieke gedeelte :

  • Ervaren de deelnemers elkaars kwaliteiten en valkuilen op het gebied van samenwerking en communicatie
  • Leren de deelnemers reflexen om te buigen naar (zelf) bewust handelen
  • Integreren de deelnemers theorie en praktijk (leren door ervaring)
  • Wordt er een transfer gelegd naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer