Effectief communiceren

2 trainingsdagen van 4 uur | 1 terugkomdag van 2 uur | meer informatie opvragen...

Communicatie is het belangrijkste gereedschap van professionals die werkzaam zijn in de hulp- en dienstverlening. Een groot deel van het beroep bestaat uit communiceren met cliënten, maar ook namens deze cliënten met andere professionals. Als professional ben je de vertaler voor de cliënten die vaak niet instaat is hun informatie op een adequate manier over te brengen naar anderen. HUUB. heeft daarom een training ontwikkeld voor deze doelgroep die competenties om effectief te kunnen communiceren vergroot.

Verschillende perspectieven
huub-nu-05De professional zal zijn cliënten moeten vertegenwoordigen binnen de eigen organisatie, de ketenpartners en het netwerk van de cliënt zelf en daardoor telkens vanuit een ander perspectief communiceren. Wanneer cliënten gefrustreerd raken doordat zij zich niet op adequate wijze kunnen uiten en zich onbegrepen voelen heeft dit vaak versterkende consequenties voor hen zelf en hun omgeving en kunnen zich uiten in wanhoop, agressie, teruggetrokkenheid etc.

Effectief communiceren
Effectief communiceren binnen het werk van hulp of dienstverlener vereist specifieke kennis en vaardigheden en is voorwaarde om cliënten optimaal te kunnen ondersteunen.

Onderwerpen in de training

  • Wat is effectief communiceren en de voorwaarden om te komen tot effectief communiceren
  • Twee methodes voor het geven van feedback
  • Communicatiestijlen
  • Representatiesystemen
  • Gesprekstechnieken

 Toepassingsgebieden:

  • Het voeren van intakegesprekken
  • Het voeren van begeleidingsgesprekken
  • Het voeren van slecht nieuwsgesprekken
  • Het communiceren met groepen
  • Presenteren en spreken voor groepen