Fysieke training omgaan met agressie

meer informatie opvragen…

Professionals die beroepsmatig werken met mensen krijgen steeds vaker te maken met vormen van agressie. De agressie is vaak gericht op personen waarvoor de professionals beroepsmatig verantwoordelijk voor zijn of op de professionals zelf.

huub-nu-04De agressie wordt meestal geuit door middel van intimidatie en bedreigingen, maar steeds vaker escaleren situaties en gaat agressie gepaard met fysiek geweld. De impact die agressie kan hebben op de betrokkenen is groot. Niet zelden zorgen ervaringen met agressie in het werk voor vermindering van plezier in het werk, een blijvend gevoel voor onveiligheid en vanwege vermijding niet meer in staat zijn professioneel te werken.

Fysieke training
De fysieke training omgaan met agressie van HUUB. verbindt ervaren en leren direct ‘on the spot’ met elkaar tijdens de trainingen en geeft deelnemers ook praktische vaardigheden op het gebied van zelfverdediging en controle. Door stapsgewijs te doen zal de deelnemer ervaren hoe professioneel te kunnen handelen.

De training
Iedere trainingsbijeenkomst is opgedeeld in een theoretisch gedeelte en fysiek gedeelte. Elk onderdeel van de training wordt theoretisch ingeleid. De theorie wordt gekoppeld aan de ervaringen van de deelnemers. Bij het omgaan met agressie beïnvloeden zowel mentale als biologische processen het gedrag.

Tijdens het fysieke gedeelte

  • ervaren de deelnemers de impact van fysiek handelen
  • leren de deelnemers reflexen om te buigen naar (zelf) bewust handelen
  • integreren de deelnemers theorie en praktijk (leren door ervaring)
  • leren de deelnemers verschillende technieken ter verdediging CQ controle technieken

Onderwerpen in de training

  • Wat is agressie, de verschillende fases van de agressieketen, wat werkt escalerend wat werkt de-escalerend
  • Grenzen stellen, grenzen bewaken en grenzen aangeven
  • Communicatie en samenwerken
  • Protocol, veiligheid en de wet
  • De basis – balans- bescherming methode
  • Nazorg