Methodisch omgaan met agressie

4 dagen van 3 uur | meer informatie opvragen…

Professionals die beroepsmatig werken met mensen krijgen steeds vaker te maken met vormen van agressie. De agressie is vaak gericht op personen waarvoor de professionals beroepsmatig verantwoordelijk zijn of op de professionals zelf.

De agressie wordt meestal geuit door middel van intimidatie en bedreigingen, maar steeds vaker escaleren situaties en gaat agressie gepaard met fysiek geweld. Met deze training biedt HUUB. professionals de mogelijkheid adequate competenties te ontwikkelen om professioneel met agressie om te kunnen gaan.

Grote impact
huub-nu-06De impact die agressie kan hebben op professionals en organisaties is groot. Ervaringen met agressief gedrag leiden niet zelden tot uitval en overbelasting van teams. Vaardigheden ontwikkelen om professioneel met agressief gedrag om te kunnen gaan voorkomt dan ook veel persoonlijk en organisatorisch leed. De trainingen rond agressiviteit van HUUB. helpt professionals gedegen vaardigheden te ontwikkelen.

Agressieketen
Een groot gedeelte van situaties waarin agressie een rol speelt is te voorkomen of is om te buigen naar proporties waarin de situatie weer beheersbaar is.

Escalaties van agressie lijken vaak uit het niets te ontstaan, maar het tegendeel is waar. Zij hebben vaak een lange aanleiding die gepaard gaat met een reeks van signalen die kunnen duiden op een opbouwende agressieketen. Er is veel winst te halen door signalen van agressie tijdig te herkennen en daarop accuraat te anticiperen. Wanneer men hiertoe in staat is kunnen veel escalaties van agressie voorkomen worden.

Het voorkomen agressie-escalaties en het adequaat omgaan agressie is mogelijk wanneer de professional in staat is methodisch te handelen en zich ondersteund voelt door zijn kennis en vaardigheden. Alleen al dat besef maakt dat de professional zich evenwichtiger en zelfbewuster in het werk staat.

 Onderwerpen in de training

  • Wat is agressie, de verschillende fases van de agressieketen, wat werkt escalerend wat werkt de-escalerend
  • Grenzen stellen, grenzen bewaken en grenzen aangeven
  • Communicatie en samenwerken
  • Protocol, veiligheid en de wet
  • De basis – balans- bescherming methode
  • Nazorg

Trainingsvariant met meer fysieke benadering
Deze training heeft een variant waarbij een belangrijk gedeelte bestaat uit een fysiek gedeelte waarin de deelnemers naast het aanleren de verschillende technieken ter verdediging , CQ controle technieken ook hun reflexen leren om te buigen naar (zelf) bewust handelen

Zie ook de training: Fysieke training omgaan met agressie