TRAIN DE TRAINER – Omgaan met agressie

4 dagdelen | meer informatie opvragen…

Binnen het programma “Train de trainer – Omgaan met agressief gedrag” leren professionals een training/workshop te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot het onderwerp ‘omgaan met agressief gedrag’.

In deze training wordt naast kennis van en inzicht in agressief gedrag zelf, ook aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied van didactiek, trainingstechnieken en programmeren. Deelnemers werken naar een eindopdracht waarin men een onderdeel uitvoert uit een zelf opgesteld trainingsplan. Koppeling met de eigen bedrijfsspecifieke omstandigheden is een belangrijk onderdeel van de training.

Voor wie?
De training ‘Train de trainer – Omgaan met agressief gedrag’ is bedoeld voor bedrijven en organisaties die eigen trainers willen opleiden om in eigen organisatie een training/workshop rondom agressief gedrag te ontwikkelen en uit te voeren. Deze training past prima in de ontwikkeling van professionele standaarden binnen uw organisatie op het gebied van omgaan met agressief gedrag.

Opgeven
Opgeven of meer informatie krijgen kan met een e-mail naar info@huub.nu of door te bellen met HUUB. 0623 253 843.