Vaardigheidstrainingen

HUUB. biedt individuele en groepstraining aan jongeren, (jong)volwassenen en heeft hiervoor een uitgebreid trainingsaanbod. De verscheidenheid aan trainingen biedt de mogelijkheid  om nauwkeurig aan te sluiten op de vraag en behoefte van de cliënt. Trainingen kunnen wanneer nodig speciaal ontwikkeld worden in nauwe samenspraak met op opdrachtgever en/of de cliënt

In de trainingen maakt HUUB. onder andere gebruik van het competentiemodel,  theorie waarbij de accenten liggen op het stimuleren en activeren van de ander. Hierbij staat de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer centraal. Het doel van de training  is dat de deelnemer uiteindelijk over voldoende vaardigheden beschikt om de taken, waar hij of zij in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt, op adequate wijze uit te voeren.

De trainingen die worden gegeven zijn

  • Agressie Regulatie Training >>
  • Sociale vaardigheidstraining >>