Werken met pittige groepen

3 trainingsdagen van 3 uur | meer informatie opvragen…

Op de schouders van de professional die vanuit een pedagogisch of didactisch kader met groepen werkt rust nogal wat verantwoordelijkheid. Werken met groepen wordt over het algemeen gezien als plezierig en leuk vanwege de afwisseling, de dynamiek en de verscheidenheid van mensen waarmee wordt gewerkt.

Omslaan
huubnu02Toch kan het plezier omslaan wanneer de verantwoordelijkheid die de professional draagt gaat voelen als een last. De energie die men juist krijgt van het werken met groepen kan wegvloeien als sneeuw voor de zon. Dat is een gevoel dat menig professional herkent die werkt met een doelgroep die als zeer pittig wordt omschreven. Over het algemeen zijn professionals die werken met groepen die als moeilijk te boek staan gepassioneerd en werken vaak vanuit een ideaal en met toewijding.

Gezonde groepsdynamiek
De nadruk van het werken met groepen ligt vaak op het functioneren van het individu. De taak van professionals is groepsprocessen zo te begeleiden dat de doelstellingen van het individu gehaald kunnen worden. Wanneer de individuele doelstellingen in het gedrang komen vanwege een niet gezonde groepsdynamiek ontstaan er zorgelijke situaties voor alle betrokkenen.

Kennis over het functioneren van groepen en groepsprocessen en weten welke interventies en technieken je in de verschillende specifieke situaties kunt toepassen is van een essentieel belang voor professionals bij uitvoeren van hun taak.

Onderwerpen in de training 

  • Soorten en functies van groepen
  • Fasen van het groepsproces
  • Het werken met een groepsnorm
  • Analyseren van groepen
  • groepsrollen
  • Verschillende technieken
  • Werken met specifieke groepen
  • randvoorwaarden